Det personliga mötet

Jobbar du med kunder (som de flesta företag gör) spelar det ingen roll om du byggt upp ett företag på nätet eller om din lokal finns IRL – du måste fortfarande kunna leverera och visa ditt bästa ”jag” samt förstå och kommunicera väl med kunderna. Vilket är svårare än vad man tror, då man ofta blir blind för vad företaget presterar och tror att det går så bra som det kan.

Att inte se potentialen

Bara för att säljarna säljer in eller för att kunderna ler, betyder inte det per automatik att ni inte kan bli bättre – tvärt om. Då har ni en bra grund att utgå från, och att med det bli ännu bättre och känna ännu mer trygghet i det ni gör. Det går inte att gömma sig bakom Internet. Gör man det, hur bra man än är, så kan det komma till att ni förlorar viktiga kunder – och även potentiella kunder.

Ett tips är att börja från toppen och med en stark grund från ledningen jobba sig neråt. Det finns många företag som satsar starkt på att lära ut bra kompetens inom ledarskap för att få företag att växa, kommunicera bättre både internt och ut till kunder. Ett annat problem inom företag som växer sig allt starkare är alla utbildningar som inte hänger med i vad företagen efterfrågar och kräver. Med sämre kompetens ges sämre prestationer på arbetet och som blir till en ond spiral. Så, att ha kompetent personal skapar bättre stämning på kontoret, som leder till bättre personliga möten med kunderna och genom att alla på företaget vet vilka mål de ska driva mot skapas en bättre helhet.