Interim management

Interim management är på frammarsch och marknaden växer igen efter ett ras vid finanskrisen. Att ta in en interimschef under en tid är ett alternativ till att rekrytera. Och där ålder på andra håll kan bli ett hinder, är det här bara ett plus.

Så står det inledningsvis i en artikel från Svenska Dagbladets Näringsliv och det är fascinerande läsning. Interim management innebär att man kan hyr en chef. Det kan förklaras lite som en snabb lösning ifall den tidigare chefen har behövt gå eller om det av någon annan anledning behövts en chef med en viss expertis till företaget. Enkelt kan det förklarat som att Interim  management används för att tillfälligt tillhandahålla resurser för ledning och kompetens. Det kan fungera kortsiktigt eller en längre period, det är helt upp till företaget. Vanligt är att man använder sig av en sådan chef när det är en förändring eller en kris på företaget. Kanske behöver man skära ner ordentligt på personalen (varsel) och med det anställer man under en övergångsperiod en Interimchef tills det hela har lugnat sig.

Ålder är erfarenhet och erfarenhet är resultat

Så varför är då åldern, som de skriver i artikeln från Svenska Dagbladets Näringsliv, ett måste?  Jo en interimschef måste vara erfaren i och med att han eller hon kommer att börja jobba på direkten. Det är i princip ingen inskolning eller upplärning, utan från första dagen på plats ska han eller hon kunna ta sig in i arbetet. Det är inte, som många tror, rekrytering, bemanning eller konsulter utan det är operativa chefer på ledningsnivå i tidsbegränsade uppdrag med dokumenterad erfarenhet. De vet alltid vad som behövs göras och ordnar det med enkelhet. Där är det också åldern som kommer in. Ålder är erfarenhet, och erfarenhet leder till resultat och framgångsrika företag.

Vi spår fler kvinnor i framtiden

Medelåldern på Interimchefer är 48-49, men många är också upp mot 60 år och pensionsåldern. Vikten av erfarenhet är dessvärre också någonting som göra att det inte är lika många kvinnor som är interimschefer. Detta för att kvinnor ligger efter män vad gäller chefspositioner men förhoppningsvis kommer den förändring som nu sker göra att det i framtiden är lika självklart att tillfälligt anställa en kvinnlig chef som det är att anställa en manlig chef tillfälligt.

Det är dock fortfarande en bransch i tillväxt, Man kan nästan säga att det är något av en trend, och mest troligt kommer detta att bli allt vanligare ju mer åren går. Som man skriver i en artikel här:

Den tillfälliga chefen kan stanna i ett halvår eller ett år, reda upp problem eller genomföra förändringar i ett företag. Marknaden för interimchefer har fördubblats de senaste åren, enligt folk i branschen, och konkurrensen mellan företag som förmedlar ledarjobben ökar.


För den som är anställd och arbetare kan det kännas underligt när det kommer in en ny tillfällig chef. Det är då viktigt att man i ledningen förmedlar varför hen är med och hur det kommer att påverka arbetsplatsen.