Kollektivavtal

Vad är ett kollektivavtal och vad innebär detta för dig som arbetstagare och för dig som arbetsgivare? Det och mycket mer om kollektivavtalet tänkte vi gå igenom idag.

Tidigare har Avtalvi skrivit om arbetsrätten, och inom arbetsrätten finns också kollektivavtalet som vi också nämnde. Men vad är egentligen ett kollektivavtal? Kort förklarat är ett kollektivavtal ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare samt arbetstagarens fackförbund som rör löner, anställningsvillkor och övriga förhållanden på arbetsplatsen av värde för arbetstagaren. Med andra ord är avtalet något som gynnar den anställde, och det gynnar även arbetsgivaren. Som anställd får man både trygghet och inflytande på sin arbetsplats och som arbetsgivare får man arbetsfred och branschanpassad flexibilitet – vilket är hur LO beskriver kollektivavtal som ett effektivt sätt att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden.

Så vad innebär kollektivavtalet rent konkret?

Ett kollektivavtal tecknas som sagt mellan arbetstagarens fackförening och arbetsgivaren samt handlar om vilka anställningsvillkor som ska gälla på den arbetsplats där kollektivavtalet är tecknat. Med andra ord är det inte ett kollektivavtal för varje enskild anställd utan detta tecknas för alla anställda och handlar om allt från lön, arbetstid och ledighet till ersättningar och annat som man i avtalet enas om. Det betyder att arbetsgivaren måste hålla sig till dessa överenskommelser, annars bryter man mot avtalet och den anställde kan anmäla arbetsgivaren för avtalsbrott. När avtalet väl är tecknat kan man också säga att det är kollektivavtalet som sätter prislappen på det arbete som den anställde utför, har man inget kollektivavtal till exempel så kan arbetsgivaren i princip sätta vilken lön som helst för en anställd oavsett dennes arbetsuppgifter och arbetstider. Därför är ett kollektivavtal också en försäkran om att arbetsgivaren inte lurar sina anställda på pengar eller har möjlighet att ändra om i de anställdas avtal hur de själva behagar – kollektivavtal är alltså något positivt.

Spana in denna video om kollektivavtal och lär dig mer: