Regeringen vill öka tryggheten för de som vill starta eget

För att det ska bli lättare för nya företagare och nya aktiebolag så föreslår regeringen att nya regler ska införas. Det handlar bland annat om att ta bort hinder i trygghetssystemet som finns för dem som startat upp eget.

Tidigare har det skrivits om tips och saker att tänka på när du ska starta eget. Men, det betyder inte att det är lätt att starta eget. För att underlätta har ett förslag om ändringar i reglerna. Egenföretagare är bra byggstenar i samhället och samhällsnyttan, och därför vill de att det ska bli enklare för dem.

Vill underlätta för de minsta företagen

Det är den rödgröna regeringen som gjort reformer för att olika regler ska bli enklare för dem som vill starta upp eget och för mindre företag. Det handlar om att man ska kunna ta steget till att börja anställa, och inte bara kämpa på egen hand. De har sänkt arbetsgivaravgiften för ensamföretagare som anställer och skapat fördelaktiga regler för personaloptioner i mindre företag och företag som växer. Men de säger sig också vilja underlätta för de som vill starta upp nytt, och det största hindret för att starta upp eget är att det råder en brist på trygghet.

”För att fler människor ska se företagande som ett naturligt steg måste trygghetssystemen fungera lika bra för ensamföretagaren som för den som är anställd”, skriver statsråden från MP och S i en artikel från DI.