Skapa en smart kontorsmiljö

Det finns flera fördelar med den moderna teknikens framfart, men på kontoret kan den dock ha medfört en del nackdelar för dem som är mer introverta än extroverta i och med det alltmer utbredda påfundet med öppna kontorslandskap. Det finns en lösning – och det är att inreda kontoret smart.

Genom att skapa ett kontorslandskap som passar både för introverta och extroverta personligheter är den bästa lösningen för ett gott teamwork. Det hela handlar om att inreda kontoret smart med ytor för såväl socialisering som för egentid. Men hur gör man då detta? Det hela handlar om att hitta en balans som passar för alla olika typer av personligheter. Väljer man till exempel att ha ett öppet kontorslandskap kan man till exempel se till att anstränga sig extra för att även skapa avgränsningar med hjälp av ljudabsorbenter och skärmar som kan ge viss enskildhet till den som vill ha det. Likaså ska man vara noga med att se till så att det finns andra utrymmen eller rum dit personer som vill arbeta enskilt kan välja att sätta sig och att det även finns vilorum för återhämtning och möjlighet att sitta i ett tyst arbetsrum för den som vill det.

Sämre arbetsmiljö i kontorslandskap

Något som man ska ha å åtanke när man ska inreda kontoret är att tänka på arbetsmiljön. Och då utöver att bara beställa höj- och sänkbara skrivbord och ljudabsorbenter. Man bör även fundera lite kring om man verkligen ska välja den populära kontorslösningen med öppet landskap. Modern forskning visar nämligen att vi faktiskt trivs allra sämst i just den här typen av arbetsmiljöer. I en artikel hos ekuriren skriver man om just detta. Skribenten lyfter bland annat att personer som arbetar i denna typ av arbetsmiljöer oftare är sjukskrivna och hänvisar även till studier som har visat att man även är tröttare och har lättare för att tappa motivationen i den här sortens miljöer. Jobbar man dessutom på en plats med störande ljud, bordsgrannen som tuggar på en frukt eller reser sig för en kopp kaffe inräknat, gör det också att man sänker sin prestation med upp till närmare 70 procent. Så om du vill slå ett slag för arbetsmiljön bör du satsa på att inreda ett kontor där medarbetarna har möjlighet att byta plats, få en stund för sig själv om extra fokus behövs för uppgiften som ska genomföras och att som arbetsgivare uppmuntra till arbete på annan plats än kontoret för miljöombyte.